Projectontwikkeling is

een teamsport

Dit is KIKX.

Een kritisch oog, een creatieve neus, een luisterend oor. Daar werkt KIKX mee. Zien waar de gebouwde omgeving potentie heeft en waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Als initiatiefnemer of als partner bedenken we passende antwoorden op de vragen die ons worden voorgelegd. Leveren we aanwijsbaar toegevoegde waarde.

Vooral in binnenstedelijke winkelgebieden voelen wij ons als een vis in het water; het is integraal, complex en heeft betekenis. Wij helpen graag als adviseur, gedelegeerd ontwikkelaar of als risicodragend initiatiefnemer.

KIKX wil naast de projecten die zij zelf initieert, ook beleggers, gebruikers en eigenaren helpen bij de vraagstukken die zij hebben. Projectontwikkeling is een multidisciplinair ambacht en KIKX wil haar kennis en kunde daarom graag delen.

Samen werken vanuit heldere ambities en doelen. Dit is KIKX.