Onze strategie.

Een goed idee wordt bij ons een project zodra:

1. Er overeenstemming is met de grondeigenaar,

2. De (plaatselijke) overheid haar medewerking verleent,

3. De (voornaamste) eindgebruiker bekend is,

4. De financierbaarheid is zeker gesteld.

Deze aanpak heeft zich voor onze klanten en partners vanaf onze oprichting eind 2005 bewezen in diverse succesvol gerealiseerde winkel- en woning(her)ontwikkelingen.
Hierop zijn wij trots.
Wij zijn en voelen ons op veel, bij voorkeur binnenstedelijke markten thuis. In beginsel doen we niet mee aan prijsvragen, selecties of aanbestedingen.

Daarom kiezen wij onze partners per project ook op basis van ‘de juiste persoon op de juiste plek’. Wij geloven in de toegevoegde waarde van de bouwer al in het ontwerp-/bouwteam en nodigen hierin ook liefst de eindgebruiker(s) uit. Noem het ‘co-creatie’, ‘lean’ werken of ‘ketenintegratie’, wij vinden het de enige werkwijze voor een optimaal project voor alle belanghebbende partijen.